Fogolykiváltó rend

A XII. század utolsó éveiben alakult a Fogolykiváltó rend, más néven a Trinitáriusok. Mathai János és Valois Felix francia atyák alapították, III. Ince pápa adta meg a működéshez szükséges egyházi engedélyt. Az ő kérésére nevezték el a rendet a Szentháromságról.
A rend feladata keresztény foglyok és rabszolgák kiváltása volt, akik háborúk során estek fogságba, például török kézre kerültek. A rend tagjai a fogolykiváltást nemcsak pénzzel intézték el, megvásárolva, majd szabadon engedve a foglyokat, hanem szükség esetén saját magukat ajánlották fel váltságul. Több mint hétezer trinitárius adta magát önként rabszolgaságra, csak hogy embertársaik visszanyerhessék szabadságukat!
A fogolykiváltók küldetése napjainkban is az, hogy testvéreiket kiváltsák rabságukból: az alkohol, a kábítószer rabjait segítik, és támogatják az elnyomottakat, a vallási, politikai üldözötteket.
Hazánkban a makkos-máriai kegyhelyen és a híres óbuda-kiscelli templom mellett működött trinitárius rendház.