Erények

Templomokban, középkori vallásos festményeken gyakran láthatunk méltóságos nőalakokat, akiknek nincs dicsfény a fejük körül, tehát nem szentek. Kik ők? Az erények megtestesítői. Ezt az allegorikus ábrázolásmódot a keresztény művészek az ókori görögöktől tanulták el. Vegyük sorra, melyik erényt miről ismerhetjük fel!
A három isteni erény:
* Hit (Fides): kehely, kereszt.
* Remény (Spes): horgony, bőségszaru, zászló.
* Szeretet (Caritas): lángoló szív, koldus, bárány, fáklya, gyermekek.
A négy sarkalatos erény:
* Igazságosság (Justitia): bekötött szemű nőalak, egyik kezében mérleget, a másikban kardot tart.
* Bátorság (Fortitudo): páncélos amazon, karddal, lábánál esetleg oroszlán.
* Okosság (Prudentia): könyv a kezében, vagy kígyó, Jézus szavai nyomán: Legyetek okosak, mint a kígyók... (Mt 10,16)
* Mértékletesség (Temperantia): érdekes, hogy ő kapta a legtöbb attribútumot: elefánt, galamb, hüvelyébe dugott kard, homokóra, teknősbéka, zabla, vagy pedig két edény, amelynek tartalmát (víz és bor) épp összevegyíti.