Csízió

Érti a csíziót mondjuk az elmés, furfangos emberre. Ez a szó mintegy gyűjtőfogalma lett a fontos, titkos tudományoknak. De mit jelent eredetileg?
Egészen furcsa dolgot. A magyar szó ugyanis a latin circumcisióból egyszerűsödött, s annak jelentése: körülmetélés. Ám nem ehhez a különleges zsidó vallási cselekedethez kell értenie annak, aki érti a csíziót, hanem egész egyszerűen csak a naptárhoz.
A régi kalendáriumok így kezdődtek: Circumcisio Domini, az Úr körülmetélése. Január 1-jén ünnepelte ezt az Egyház. Az az írástudó ember, aki el tudott igazodni a rengeteg latin ünnepnév és egyéb fontos információ között, az értette a csíziót.
Egy másik szólásmondásunk is megőrizte ezt az érdekes szót: Tele van kincscsel, mint a Csízió jövendöléssel. A régi kalendáriumok ugyanis a hasznos tudnivalók mellett a nép szórakoztatására mindenféle komoly és komolytalan jóslatokat is közöltek. Éppen ezért a kalendáriumok voltak az ősei és a mintái a legendás álmoskönyveknek is.