Böjtelő hava

A februárt régi szép magyar nevén böjtelő havának is nevezzük. Az elnevezés onnan ered, hogy általában februárra esik a nagyböjtöt megelőző három vasárnap, amelyeket régen így neveztek: hetvenedvasárnap, hatvanadvasárnap és ötvenedvasárnap. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi nappal vagyunk húsvét előtt, hanem valószínűleg a negyvenedböjt hangzásához rokon elnevezéssel van dolgunk.
Ez a három vasárnap egyúttal vezeklőnap is volt. Rómában, a katolikus világ fővárosában mindhárom napon nagy zarándoklat keretében kerestek fel egy-egy templomot.
Hetvenedvasárnap Róma legnépszerűbb szentjének, Lőrincnek a bazilikájához zarándokoltak. Hatvanadvasárnap a Szent Pál sírja fölé emelt bazilikába tartott a körmenet, ötvenedvasárnap pedig Róma első pápájának, Szent Péternek a sírját keresték fel. (A II. Vatikáni Zsinat liturgiai reformja óta nem ünnepeljük külön ezeket a vasárnapokat.)