Az apostolok attribútumai

Mi is az az attribútum? Egyetlen szóval nehéz lenne kifejezni. Olyan ismertető jegy, ábrázolási mód, jelkép vagy jelvény, ami alapján felismerhetjük a szenteket a templomi ábrázolásokon, festményeken. Azért alakult ki ez az érdekes jelkép-nyelv, rendszer, mert a régi időkben egyáltalán nem volt általános az olvasni tudás, így hiába írták volna rá a képekre a szentek neveit. Érdemes megismernünk ezeket a jelképeket, hogy el tudjunk igazodni templomainkban, melyik szobor kit ábrázol.
Tekintsük át, miről ismerhetők fel az apostolok!
Péter: két kulcs (oldás és kötés), hal, halászháló, kakas, fejjel lefelé fordított kereszt, tiara (pápai süveg, három koronával);
András: X alakú kereszt (András-kereszt; ilyen keresztre feszítették);
id. Jakab: zarándokkagyló (fésűskagyló), zarándokbot;
János: kehely (belőle kiemelkedő kígyóval), sas, írástekercs, írótoll;
Fülöp: keresztes bot, hóhérbárd, kő, kígyó, sárkány;
Bertalan: nyúzókés, kezében lenyúzott bőre;
Máté: alabárd, fejsze, pénzes zacskó, számolótábla, angyal;
Tamás: lándzsa, kard, szív, kövek, kehely, L alakú derékszögellő;
ifj. Jakab: bunkósbot, ványolórúd (vagy kallózófa), kődarabok, buzogány;
Simon: fűrész;
Júdás Tádé: bunkósbot, alabárd, kövek, Jézus arcát ábrázoló kendő;
Mátyás: szekerce, kard, kövek, lándzsa, kereszt;
Pál: pallos, pálmaág, írástekercs, könyv, három forrás.