Alma

Különös gyümölcs az alma! Egy lélektani felmérés során megállapították, hogy tíz emberből nyolcnak ez jut eszébe, ha arra kérik, gondolkodás nélkül mondjon egy gyümölcsnevet. Elnevezése a latin almus melléknévből alakult ki, ami annyit jelent, hogy tápláló, éltető, áldott, sőt: isteni, vidám. Ilyen értelemben nevezzük tápláló anyának, alma maternek az egyetemeket, patinás gimnáziumokat.
No de miért az alma a bűnbeesés gyümölcse? A legmeglepőbb, hogy erre a kérdésre nem találhatjuk meg a választ a Bibliában ugyanis ott egyáltalán nem szerepel, hogy milyen gyümölcsöt szakítottak le ősszüleink! A tudás fájának termése az ókeresztény és bizánci ábrázolásokon legtöbbször a füge. Bizonyára abból következtettek erre, hogy Ádám és Éva fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak (Ter 3,7). Érdekesség, hogy Michelangelo is egyértelműen fügét festett Ádám kezébe a Sixtusi kápolna freskóján.
A nyugat-európai ábrázolásokon viszont már a középkor kezdetén is az alma szerepelt tiltott gyümölcsként. Ennek lehet talán nyelvészeti eredete is: a latin malum szó jelentése: baj, szenvedés, gyötrelem, gyarlóság, ravaszság, bűn. Ha viszont a malumot hosszú á-val ejtjük, almát jelent.