A szentolvasó eredete

Ki gondolná, hogy ez a szép imádságforma csak az 1200-as évek eleje óta ismert?
Szent Domonkos a Domonkos-, azaz a hitszónok rend alapítója volt. Prédikációi közben gyakran letérdelt, és a néppel együtt egyszerű szavakkal imádkozott és elmélkedett a megváltás titkairól. Ebből az ájtatosságból alakult ki a szentolvasó.
Domonkos akkoriban az albiak eretneksége ellen küzdött. A szekta a dél-franciaországi kisvárosról, Albiról kapta a nevét; itt volt az eretnekek fő fészke. Tévtanításuk több más eretnekség keveréke. Elsősorban Isten egységét tagadták. A katolikus hit szerint egy Isten van, Aki végtelenül tökéletes. Bűn, gyarlóság vagy tökéletlenség nincs benne. Az albiak azt állították, hogy létezik egy jó Isten: Ő teremtette a lelket, a szellemvilágot; és egy rossz isten: tőle származik az anyag, a test. Elutasítják azt is, hogy Jézusnak igazi teste lett volna csak látszattestet öltött, s így nem is szenvedett és halt meg igazán. Az albiak mindent rossznak, bűnösnek tartanak, ami az anyaggal, a testtel összefügg. Így például a házasságot is.
Gondoljunk csak bele, milyen nagy hatású imafegyver volt az eretnekek ellen a szentolvasó! Hiszen a titkok felfedik az igazságot, hogy Jézus, az Isten Fia emberi testet öltve jött közénk, élt, szenvedett, meghalt és dicsőségesen feltámadt. Az egyszerű nép könnyen el tudta sajátítani az imádkozásnak ezt a formáját, és így a titkok ismételgetésével szilárdan megtanulta a katolikus igazságokat is.
ň rózsafüzér